Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (Preimplantation Genetic Testing-PGT) είναι μία καινοτόμα τεχνική που έχει ως σκοπό την εξέταση του DNA των εμβρύων πριν την εμφύτευσή τους στη μήτρα.

Η τεχνική εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την εξωσωματική γονιμοποίηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κληρονομικώς μεταδιδόμενων ασθενειών στα παιδιά (πχ μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση κτλ) ή σε περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος ολόκληρου του χρωμοσωμικού προφίλ του εμβρύου (πχ πολλαπλές αποβολές, αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία γυναίκας κτλ).

Εφαρμόζοντας τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο μπορούμε να επιλέξουμε κατά την εμβρυομεταφορά μόνο τα υγιή έμβρυα κι επομένως εξαλείφεται ο κίνδυνος μεταφοράς νοσήματος στα παιδιά ενώ μειώνεται το ποσοστό αναγκαστικής διακοπής κυήσεως λόγω παρουσίας γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο.

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε το ραντεβού σας σήμερα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ