Τελευταίας Γενιάς Kλίβανος Kαλλιέργειας Eμβρύων

Το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης της κλινικής ΙΑΣΩ
εξοπλίστηκε με τελευταίας γενιάς κλίβανο για την ιδανική καλλιέργεια των εμβρύων:

Τα έμβρυα κάθε ζευγαριού καλλιεργούνται σε διαφορετικούς, ανεξάρτητους θαλάμους ώστε να μην επηρεάζονται από τυχών αλλαγές κατά το άνοιγμα του κλιβάνου.

Ο συγεκριμένος κλίβανος έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί περιβάλλον που προσομοιάζει στο μέγιστο βαθμό το φυσικό περιβάλλον του εμβρύου. Χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι αλγόριθμοι για τον ακριβή έλεγχο της συγκέντρωσης των αερίων ώστε να επιτυγχάνονται σταθερές συνθήκες καλλιέργειας.

Μειώνεται στο ελάχιστο το stress των εμβρύων που οφείλονται σε περιβαλλοντικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του PH.

Ο κλίβανος έχει ενσωματωμένα τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού των αερίων ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η καθαρότητα του αέρα.

Διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος συνεχούς παρακολούθησης των συνθηκών καλλιέργειας.

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε το ραντεβού σας σήμερα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ