Ποιοτικός έλεγχος στο εμβρυολογικό εργαστήριο

DATASSURE IASO IVF CLINIC

Σύστημα συνεχούς καταγραφής εργαστηριακών συνθηκών και σύστημα συναγερμού στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).
Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας εξοπλίζουμε το εργαστήριο εμβρυολογίας με σύστημα συνεχούς παρακολούθησης (24/7) των εργαστηριακών παραμέτρων.

Στο σύστημα DATASSURE είναι δυνατό να συνδεθούν έως και 150 αισθητήρες ελέγχου εργαστηριακών συνθηκών όπως η θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα οξυγόνου, CO2 κλιβάνων ή η στάθμη του υγρού αζώτου στα δοχεία φύλαξης των ωαρίων/σπέρματος/εμβρύων.

Η χρήση αυτού του συστήματος μας επιτρέπει τον διαρκή έλεγχο των συνθηκών που καλλιεργούνται και φυλάγονται τα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα ακόμα και σε ώρες που είναι αδύνατη η φυσική παρουσία του εμβρυολόγου.

Σε περίπτωση που κάποια παράμετρος βγει εκτός των ορίων τότε ο εμβρυολόγος ειδοποιείται μέσω email και sms στο κινητό του τηλέφωνο ώστε να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες

Η τεχνολογία αυτή μας διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου επιτυγχάνοντας ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας και φύλαξης εμβρύων καθώς και υψηλά ποσοστά κυήσεως.

Make An Appointment

Schedule your appointment today.

CONTACT US